Buurtcultuur:

   van buurtkeuken naar een bloeiend cultureel buurtcentrum.

Zie hier de conceptversie van het ondernemingsplan. Wordt aan gewerkt!

Dit is een beknopte versie van het ondernemingsplan.

Zie hier mijn afstudeeronderzoek over cultuurparticipatie in wijkcentra.