Buurtcultuur

Projectontwerp:

Buurtcultuur

Sinds ik jong ben droom ik van een cultureel centrum waar mensen van alle achtergronden samen cultuur maken. Samen koken, muziekmaken, leren en feestvieren. Langzaam verandert deze droom in een ondernemingsplan, gebaseerd op interviews met andere buurtcentra, papers die ik schreef voor mijn master en mijn afstudeeronderzoek. Zie hier een overzicht van alle documenten:

 

Ondernemingsplan

Een sociaal ondernemingsplan voor Buurtcultuur. Een buurtkeuken met culturele activiteiten; voor en door de buurt

 

 

Afstudeeronderzoek

Thuis… Bij Van Houten. Een Masterthesis over het thuisgevoel in een wijkcentrum. Hoe kan cultuurparticipatie ervoor zorgen dat bewoners zich meer thuis voelen in een buurtcentrum?

Gids Cultuurparticipatie

Deze gids voor cultuurparticipatie beschrijft alle onderdelen rondom cultuurparticipatie. Wat is er voor nodig, wat levert het op en hoe bereik je het?

Casus Wijkcentrum Waterkracht Zutphen

 

dd